1923-1940

You are here

Alícia de Larrocha de la Calle va néixer el 23 de maig de 1923, al 4t pis del carrer Còrsega, núm. 263 bis, cantonada amb el carrer Enric Granados de Barcelona. Va ser la tercera de quatre germans (Teresa, Berta, Alícia i Ramon). Els seus pares van ser Eduardo de Larrocha i Teresa de la Calle.

La seva mare i la seva tia Carolina de la Calle van ser deixebles d'Enric Granados i, per tant, va créixer en un ambient familiar molt musical al qual, ben aviat, el 1927, es van afegir els savis ensenyaments de Frank Marshall, també deixeble de Granados i continuador de la seva escola pianística qui, des d'aleshores, es va convertir en el seu únic mestre. Tot i tenir unes facultats fora del corrent i sent un cas excepcional, tant la família com el seu mestre no van voler que la petita Alícia patís l'explotació que se solia fer amb aquests nens "prodigi". Les seves aparicions en públic es limitaven a dues o tres l'any, sempre sota el control i el criteri del seu mestre.

El 14 de maig de 1929 va ser presentada en públic per primera vegada a l'Acadèmia Marshall i va interpretar obres de Bach, Mozart i Granados. Va ser el compositor i crític Joaquín Turina qui va escriure la introducció del programa en què explicava la sorpresa i l’admiració que va sentir quan va sentir tocar aquella nena amb un talent musical excepcional.

El 12 de desembre de 1929 va donar un petit recital durant l'Exposició Universal de Barcelona, al Palau de les Missions. El seu debut amb orquestra va tenir lloc el 28 d'octubre de 1934 al Palau Municipal de Belles Arts de Barcelona, quan tenia 11 anys, amb el mestre Joan Lamote de Grignon i la Banda Municipal de Barcelona interpretant el Concert en Re major La coronació, de Mozart, concert que va repetir a Madrid, l'1 d'abril de 1936 amb l'Orquestra Simfònica dirigida per Enrique Fernández Arbós.

Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), la seva emergent carrera va haver de fer un parèntesi forçós que va aprofitar per estudiar noves obres per al seu repertori i compondre alguna peça de joventut.

Social